MAELE A SESOTHO PDF

Maele. Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore. Maele le maelana a #sesotho ka #sekgowa 1-Hale fete kgomo leje motho You doesn’t pass a cow and eat a person 2-Ntja pedi hae hlolwe ke sebata. MAELE A SESOTHO LE LITLHALOSO has members. Re bua ka puo ea sesotho fela le litlhaloso tsa mantsoe a thata.

Author: Nat Akilabar
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 27 January 2005
Pages: 364
PDF File Size: 3.92 Mb
ePub File Size: 1.69 Mb
ISBN: 859-3-31719-326-9
Downloads: 27200
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zutaxe

Bo sesothi bo tjhesa, bo tsohe bo fodile. Tempers cool down with time. Botswa ha bo jelwe. Laziness does not pay. Dikgomo ke banka ya Mosotho. Cattle are the bank of a Mosotho.

Ditabana di tswala ditaba. Mighty things rise from maelr ones. Dithoto ke lefa la ba bohale. Fools are stepping stones of the wise. Ha o otla ntja, e tla betla meno. If you beat a dog, it will bare its teeth. Ho bea ditho ho hlahisa kgomo. Patience is a virue.

Ho bua hase ho phetha. Great talkers are never great doers. Those who stay together often quarrel. Katse ha e le siyo, tweba di a hlanaka. If the cat is away the mice will play.

Leboela ha le ngallwe. You may succeed where you once failed. Leboela le a ja. Lefu ha le jwetse. Death may strike at any time. Leshano ha le ruise motho. Lies do not pay. Days are not the same. Mejo ha e rutanwe, ho rutanwa ditlhare.

  ESAP ZIMBABWE PDF

Every man is the architect of his own fortune. Mekoko ha e qhwaelane. Every one fends for himself. Meso e tswala meswana.

Procrastination is the thief of time. Metse e metle kantle. Mmetla-kgola o e lebisa wabo. Mawle begins at home. Mohana ho jwetswa o tshohela leomeng. A word is enough to the wise. Mohlanka wa moreneng, morena.

The king’s messenger is as good as his master. Moiketsi ha a llelwe. He who rejects advice deserves no sympathy.

Moketa ho tsoswa o itekang. God helps those who help themselves.

Sesotho Web : Proverbs, idioms and riddles

Moloi ha a mela boya. An evil sesptho has no distinguishing mark. Mpho ha e halalwe. One never refuses a gift. Ngaka e rutwa wa dihlare, mejo ha e e rutwe. A doctor is taught medicine, but not the charges. Ntja e tsokela ya e fang. A dog follows the one who feeds it.

Pere e wa e ena le maoto a mane.

maele | Northern Sotho to English Translation – Oxford Dictionaries

To err is human. Pinyane ha e senye motse. It is wise to keep sesotno things secret. Sefate se tsejwa ka ditholwana. A tree is known by its fruit. Sejo-senyane ha se fete molomo. Half a loaf is better than no bread. The face is the index of the mind.

Tlaila le tlailela morena. Do not be afraid to make mistakes so that they may be corrected. Tsela-kgopo ha e robatse naheng.

  CULTUURTECHNISCH VADEMECUM PDF

The beaten track is the safest. Tshwene ha e ipone lekopo. One is blind to one’s faults.

MAELE A SESOTHO LE MEKHOA EA HO A RUTA ((SOTHO PROVERBS, &c.)

Ho aparela motho kobo. Ho ba hloho e bonolo. Ho ba kgwaba la methati yohle. To be a jack of all trades. Ho bina koma hae. Ho bona ntja e ntsho. Ho bonya le morwetsana. To be in love with a girl. Ho di bona matswele. Ho ema ka ditlhako.

Ho ema le ho makala. To negotiate for peace. To work very hard. To make oneself important.

To pretend to be busy. Ho jaka ka leleme. To adopt a foreign language. Ho jewa ke hloho. To suffer from head-ache. To be of the same sesoho. Ho nonya motho maikutlo. To test one’s feelings. Maelee ntshana se inong. To be close friends. Ho oma ka hloho. To nod in agreement.

To be very thirsty. Ho opela motho mahofi. Ho otlela tweba sehong. To save for the future. Ho pheha ka lemina. To be in mourning.